אותיות המלאכים – תוקשר מרפאל ורזיאל

אותיות המלאכים נועדו במקורן לצורך תקשורת בין האל למלאכיו. הם גם מאפשרות תקשורת בין בני האנוש למלאכיו, מכיוון שהאל נמצא בבני האנוש. האותיות מזכירות בצורתן את עץ החיים, אך מקורן האמיתי הוא בזרע החיים. מקום ממנו גם עץ החיים נברא ונוצר על מנת לסייע לבני האנוש במסעותיהם הרוחניים.

עץ החיים: זרע החיים:

 

האותיות מורכבות מקווים וממעגלים. הקווים מראים שבילים דרכם זורמת האנרגיה ומתעדנת בדרכה בין האל למלאכיו. העיגולים מסמנים תחנות דרך או ממירים שבהם האנרגיה משנה את צורתה ואת תדרה. האות הראשונה והאחרונה משלימים זו את זו ויוצרים מקום (בית) שבו שוהים המלאכים בעת שאינם עסוקים במלאכתם.

ונעבור לאותיות עצמן:

אלף, היא האות הראשונה והיא מכילה את כל השבילים הראשונים בין העיגול הראשון בזרע החיים לבין כל העיגולים שמסביבו, בנוסף לכך מכילה האות שביל נוסף המחבר בין האל למלאכיו. ניתן להשתמש באות כדי לחבר את בן האנוש למלאכיו או כדי לחבר את המלאך עם האלוהות בתוך בין האנוש.

בית, האות השניה, נועדה לחבר את המלאך עם עצמו ועם שאר הבריאה האלוהית וליצור חיץ מתחת לזרע החיים, חיץ אשר ימנע מהאנרגיות המלאכיות להיתפזר לכל עבר. ניתן להשתמש באות על מנת לחבר את בן האנוש למקורו האלוהי. בנוסף לכך, תחבר האות את המלאך למקורו האלוהי ותיצור סביבו חיץ מגן.

גימל נועדה על מנת לחבר שני מלאכים על מנת שיוכלו לעבוד יחדיו. ניתן להשתמש באות כדי להתחבר אל שני מלאכים באופן מושלם, על מנת לעבוד עם שניהם יחדיו.

דלת דלת נועדה כדי לחבר אנרגיות שונות בתוך המלאך. אין לה שימוש מעשי מלבד כאשר נמצאת היא בשם המלאך.

הא נועדה כדי לעזור למלאך לתקשר עם מלאכים אחרים,הנמצאים בשלבים שונים של התפתחות או בממדים שונים. הא משמשת כממיר תדרים. ניתן להשתמש באות על מנת ליצור קשר טוב יות עם ההיררכיה המלאכית הגבוהה – השרפים בעיקר, על מנת שהאנרגיה הרבה שלהן לא תשרוף את המערכות האנרגתיות העדינות יותר של בני האנוש.

וו נועדה על מנת לצור חיץ אנרגתי מעל למלאך, אשר יסיע למלאך בתפקידו. אפשר להשתמש באות על מנת ליצור כיפה מעל לבין האנוש, קליפה אשר תגן עליו מרע ותחבר אותו למלאך המגן שלו ותעזור למלאך המגן בתפקידו.

זין, כמו הוו, נועדה על מנת ליצור חיץ, מתחת למלאך, חיץ אשר עוזר למלאך לחדור מבעד אנרגיות מסוימות. לדוגמא, בשעת תקשור משתמש המלאך באות זין על מנת לחדור את הרבדים האנרגתיים השונים בגוף בן האנוש המארח. אפשר להשתמש באות על מנת להתחבר טוב יותר ולעזור בתקשורת בין המלאך לבין בן האנוש.

חת נועדה על מנת לספק מבנה שממנו אפשר לבנות הלאה עוד. חת סגורה היא ויציבה ויכולה לשמש כבסיס שעליו בונים מילים ומשפטים. החת משמשת כבסיס אנרגתי ממנו יכול המלאך "לצאת" למשימותיו השונות. אין לה שימוש בתקשורת בין המלאך לבן האנוש, אלא אם כן האות מצויה בשם המלאך, לדוגמא ירחמיאל (), המלאך שמביא את רחמי האל אל האנושות/הבריאה כולה.

טת מורכבת למעשה משני אותיות: האלף והשין ( ). האלף אוספת אליה אנרגיות מכל העיגולים האפשריים, והשין מעבירה אותם הלאה לאן שהמלאך רוצה שיעברו. בדומה לאותיות העבריות אלף והא. אפשר להשתמש באות טת כדי להתחבר טוב יותר למלאך שלך ולקבל ממנו את האנרגיות שלו, שאותם המלאך יעביר אלייך בשמחה.

יוד יוד מסמלת את הצעד הראשון בתוך זרע החיים. צעד אלוהי זה, מתחיל את הבריאה כולה, את הקיום כולו. צעד מפליא אשר ממנו כל אחד מאיתנו, מלאכים ובני אנוש יחדיו, התחיל ממנו. אין מילים לפאר את נפלאות הצעד הזה כי כה נשגב הוא. כאשר ברצונך לחדש ולהתחדש, השתמש באות יוד, כי נפלאה היא לכל דבר.

כף כף היא כמו כלי המכיל ומחבר שתי אנרגיות שונות. בעזרת הכף אוסף המלאך אנרגיות מסביבו ומשתמש בהן כטוב ליבו. אפשר להשתמש באות ככלי לאיסוף האנרגיות המלאכיות, אותם יעביר אלייך המלאך שלך, האוהב אותך.

למד למד תעזור לך ולמלאכים אף הם, לייצב את המבנה האנרגתי שלך ושלהם. הלמד הוא כעץ ברוש אשר ירוק הוא כל השנה ואוסף הוא תמיד את קרני השמש בחורף ובקיץ. הלמד יעביר את האנרגיות שהוא אוסף אל המלאך או ממנו ולכן הלמד נמצא כמעט בכל שמות המלאכים. טוב להשתמש בלמד כשברצונך להגביר את האנרגיה שאתה מקבל מהמלאך. לדוגמא, כאשר אתה חש שברצונך לקבל יותר ממתנות הלאך העובד איתך, צייר למד על ליבך והאנרגיה תזרום ביתר שפע.

מם מם היא האות המלאכית היחידה שמשנה צורתה בסוף המילה והופכת היא כלי לאיסוף האנרגיה האלוהית. המם הסופית () הינה ככלי לאיסוף וזיקוק האנרגיה האלוהית. אפשר להשתמש במם ובמם הסופית על מנת להתחבר טוב יותר אל המלאך שלך ולקבל דרכו את שפע האנרגיות האלוהיות (שפע אנרגיות המקור). היזהר כשאתה משתמש במם הסופית כי האנרגיה שהיא מעבירה יכולה להיות חזקה ביותר ואנרגיה זו עלולה לשרוף את המערכות האנרגתיות העדינות בגוף בן האנוש.

נון נון משמשת ככלי לחיבור שתי אנרגיות שונות על מנת להפיק מהן אנרגיה שלישית, חדשה. היא מעין מפעל אנרגתי שבעזרתו יכול המלאך הבקי בענין לערבב וליצור אנרגיות חדשות. כן, גם המלאכים יודעים ליצור יש מאין כשברצונם בכך. גם בנון ניתן להשמש כדי להתחבר אל המלאך האהוב עלייך.

סמך סמך מאחדת אל עצמה אנרגיות רבות שבעזרתן יכול המלאך הבקי בעשיה ליצור ולעשות "דברים" חדשים. אין לה שימוש, מלבד כשהיא נמצאת בשם המלאך לדוגמא: סודיה (סודיאל – ), מלאך הסודות.

עין היא כריפיטר אשר מעביר את האנרגיות שהוא מקבל מצד אחד אל הצד השני מבלי לעוות אותן או לשנות אותן. כך יכול המלאך הבקי בענין להעביר אנרגיות ממקום למקום כרצונו. העין טובה לשימוש כדי להעביר אנרגיות ישירות מהמלאך לבין האנוש מבלי שהאנרגיות ישתנו באת המעבר. בשעת תקשור, משתמש המלאך באות זו על מנת להעביר רעיונות תמונות וכו אל בן האנוש. אין לה שימוש מעשי אלא אם כן אתה מלאך. כמובן יכולים להשתמש בה כשהיא מצויה בשם המלאך לדוגמא המלאך עינאל (), המלאך שמתעד את המתרחש בשביל אלוהים.

פה היא כמו האלף רק ללא החיבור עם האנרגיה האלוהית. היא אוספת אליה אנרגיות ומחברת אותן אל העיגול המרכזי בזרע החיים. הפה גם יכולה להסתובב מסביב לעצמה וכך ליצור אינרציה בעזרת האנרגיות שהיא אוספת. ניתן להשתמש בה על מנת להעביר אנרגיות מהמלאך אל בן האנוש.

צדי היא האות התשע עשרה במניין האותיות והיא משמשת ליצירת קדושה או מקום קדוש אשר בעזרתו יכול המלאך להתייחד עם אלוהיו. אין לה שימוש מעשי מלבד כאשר נמצאת היא בשם המלאך לדוגמא המלאך צדקיאל רב מלאך הצדק שיעזור לך למצוא את שיווי המשקל הנפשי שלך.

קוף אוספת אליה את האנרגיות השמימיות, אשר בעזרתן יכול המלאך הבקי בענין לעשות נסים וכיוצא באלה מעשים שונים. אפשר להשתמש בה כדי לאסוף את אנרגית המלאך האוהב אותך.

ריש משמשת לאיזון שתי אנרגיות שונות לדוגמא כאשר המלאך רוצה לאזן את אנרגיות בן האנוש בו הוא מטפל. לכן טובה היא לאיזון אנרגיות גם בגוף בין האנוש. זאת למעשה האות המלאכית היחידה שבה אפשר להשתמש בריפוי בעולם הפיזי.

שין משמשת אף היא לאיזון אך לא של המלאך אלא של הסביבה בה מצוי המלאך. לדוגמא כאשר זקוק המלאך לסביבה שבה האנרגיות הן מסוג מסוים, זאת אומרת בעלות תכונות מיוחדות, ישתמש המלאך באות שין ויצור סביבה זו. אין לה שימוש מעשי לבני האנוש, מלבד כאשר נמצאת היא בשם המלאך.

תו היא האות האחרונה באלף בית המלאכי, היא אות של סיום וחיבור כל האנרגיות, חזרה, אל האלוהות. כמו שהתחיל המסע באות יוד (ואלף) כך נגמר הוא באות תו. אין לה שימוש מעשי מלבד כאשר ברצונך להתחבר אל הסוף, אל האלוהים. דבר שאינו אפשרי בעולם הפיזי הזה. אפשר להשתמש בה כשהיא נמצאת בתוך שם המלאך לדוגמא בשם תמיאל מלאך התום האלוהי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *